ซิปซ่อนKOC 

"นิ้วขนาดซิป

10

12

14

16

18

20

22